Yashika Atoron

Yashica Atoron, Giappone, 1965

Il museo su Instagram