Home / Fotokameras / Yashika Atoron
Fotokameras
Marca: Yashica
Anno di produzione: 1965
Modello: Atoron
Nazione: Japan
Nome: Yashica Atoron

Yashica Atoron, 1965, Japan