Home / Typewriters / Smith Premier, 1900, N°4
Typewriters
Marca: Smith Premier Typewriter Co.
Anno di produzione: 1900
Modello: N°4
Nazione: USA
Nome: Smith Premier
Smith Premier, 1900, N°4, USA